Mercedes-Benz Huollon hinnasto

Mercedes-Benz ja kestävä kehitys

Mercedes-Benzin kestävän kehityksen tukijalka on uusi ja innovatiivinen, edeltävää mallia vähemmän polttoainetta kuluttava automallisto. Toivottuun tulokseen päästään valmistusmenetelmien jatkuvalla uudistamisella ja valmistukseen liittyvän logistiikan tehostamisella sekä luomalla maailmanlaajuisen jälleenmyyntiverkoston käyttöön ympäristöä kestävästi säästäviä toimintamalleja.

Esimerkkejä ISO 140001 ympäristösertifikaatin toimenpiteistä Vehossa 

Konsernitasolla olemme onnistuneet vähentämään sekajätteen määrää jopa 71 % vuodesta 2011.

Veho Hyötyajoneuvojen puolella metallien ja muiden materiaalien sekä vaarallisten jätteen lajittelu ja kierrätys on lisääntynyt, jäte ei ole enää pelkkä menoerä. Tähän on ylletty kokonaisvaltaisella jätehuoltojärjestelmän kehittymisellä sekä henkilöstöä asian pariin perehdyttämällä. Olemme myös tutustuneet henkilöstön kanssa jätealan yritysten toimintaan. Oikean lajittelun ansiosta jätteestämme materiaalina hyödynnetään n. 55% ja loput jätteestä menee pääosin energiana hyödyntämiseen.

Energiankulutuksessa olemme jo nyt saavuttaneet vuotuisen 3 % energiansäästötavoitteemme. Ja vuosien 2014 - 2016 välillä saavutimme peräti 14 % säästöt. Esimerkiksi jäteöljyt päätyvät takaisin teollisuuden käyttöön uudelleen jalostettuna voiteluöljynä, kertoo Veho Hyötyajoneuvojen ympäristö- ja laatupäällikkö Kirsti From.

Kestävä kehitys ja ympäristöasiat ovat meille tärkeitä, sanoo Veho Hyötyajoneuvojen ympäristö- ja laatupäällikkö Kirsti From.

Teemme aktiivisesti toimenpiteitä myös yhteiskunnallisten ympäristöasioiden, kuten Itämeren hyväksi. Ajantasainen seurannan ja järkevän suunnittelun sekä jatkuvan koulutuksen ja hyvien yhteistyökumppanien ansiosta olemme nostaneet jälleenmyynti- ja huoltopisteet kehityksessä vähäpäästöisten autojemme tapaan kestäväksi ja eteen päin katsovaksi, From summaa lopuksi.

Mercedes-Benz henkilöstö huolehtii autostasi asianmukaisesti
ja ympäristöystävällisesti, valmistajan hyväksymin työkaluin ja menetelmin sekä huolto- ja korjausosin koko sen elinkaaren ajan. Kaikki huolto- ja mahdollisissa korjaustapahtumissa syntyneet jätteet ja vaurioituneet osat toimitetaan asianmukaisesti lajiteltuina kierrätykseen.